Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
13.12.2017 16:11 - ТОВА СА НАРОДНИТЕ ГРАБИТЕЛИ НА ПЪРВО НИВО!!!-4
Автор: chavdar01 Категория: Политика   
Прочетен: 1660 Коментари: 0 Гласове:
4


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
  СПИСЪК
на лица по чл. 2, ал.1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, с ежегодна декларация
или уведомление, подадени през 2007 г., за които проверката по чл. 7 от закона е приключила със заключение за несъответствие.
За всички останали лица по чл.2, ал.1 от ЗПИЛЗВДД, които са подали годишни декларации през 2007 г., проверката е приключила със заключение
за съответствие.

Номер Име Длъжност Месторабота Коментар
1 Аделина Любомирова Банкова прокурор РП - Ихтиман Не е декларирала продажба на 1/2 част от апартамент 120 кв.м. в гр. София.
2 Александър Димитров Паунов нар.представител Народно събрание "Непълно деклариране в табл. 1 и обявил, че няма нищо за декл. в т. 2.
Не е декларирал придобит от съпругата чрез дарение от сина й през м. февруари и продажба от нея през м. март на същия апартамент - 79,80 кв.м. в гр. София."
3 Ангел Атанасов Кафеджиев Следовател ОСлС – ГР. БУРГАС Подал е уведомление. Не е декларирарал машино-тракторна станция - 0,546 дка, Крайморие, община Бургас.
4 Ангел Петров Чолаков областен управител Област - Пазарджик Подал е уведомление. Не е декларирал отчуждаване на дялове в "БЕТОНСТРОЙ" ООД - с. Калугерово. Не е декларирал закупени общо 40,3 дка ниви, овощни и лозови насаждания, ливада и горска площ в с. Левски, община Панагюрище.
5 Ангел Симеонов Николов кмет Община - Самоков Не е декларирал покупка на място (УПИ) с площ 395 кв.м. от съпругата, находящо се в с. Горни окол, община Самоков.
6 Ангелина Василева Борисова - Тодорова началник кабинет - МИЕ Политически кабинет Подала уведомление. Не е декларирала - 15603,42 лв от управление и контрол, участие в управителни и контролни органи.
7 Андрей Генчев Желев зам. обл. управител Област Плевен Не е декларирал продажба от декларатора и съпругата му на УПИ 286 кв.м. заедно с жилищна сграда в гр. Плевен.
8 Анжелина Данчова Христова-Борисова Съдия РС – ГР. СОФИЯ "Непълно деклариране в табл. 11.
Не е декларирано придобиването на дялове от съпруга в ""СОЗОПОЛ РИЗОРТ"" ООД - гр. София."
9 Антонио Илиев Георгиев областен управител Област - Враца Не е декларирал придобиване на дялове в новосъздадено дружество "НОВ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР" - ЕООД, гр. Враца.
10 Антония Савова Донева зам. окр. прокурор ОП - Разград "
Не е декларирала в Табл. 14 дадено обезпечение от нея и съпруга й - ипотека на УПИ - 505 кв.м., жил. сграда - 140 кв.м. и гараж - 21 кв.м. в с. Островче, за обезпечаване на кредит на юридическо лице - ЕООД."
11 Асен Найденов Шопов Съдия ВС - ГР. ПЛОВДИВ "Обявил е, че няма нищо за деклариране.
Не е декларирал доходи на съпругата си от ""Дейност като едноличен търговец"" - 2452 лв, от ""Упражняване на свободна професия..."" - 410 лв и от ""Наем от недвижимо имущество..."" - 2400 лв."
12 Атанаска Младенова Дишева съдия ВАС Обявила е, че няма нищо за деклариране в табл. 11. Не е декларирала придобиване на дялове от съпруга в "МОВИКА" ЕООД.
13 Ахтер Сюлейманов Велиев Заместник кмет Завет "Подал уведомление.
Не е декларирана сделка за придобиване на МПС ""Форд Ка"", със собственик Ахтер Сюлейманов Велиев."
14 Борис Стефанов Николов народен представител Народно събраниe "Обявил, че няма нищо за деклариране в табл. 11 и 12.
Не е декларирал придобиване и отчуждаване на дялове в ""ЕКО КОМ-ООД"", гр. Белоградчик и отчуждаване на дялове в ""Дунав комерс"" ЕООД - с. Държаница, община Димово."
15 Борислав Гуцанов Гуцанов Председател на ОбС Варна Непълно деклариране в табл. 11. Не е декларирал придобиване на дялове от съпругата във "ВМП Консултинг" ООД, както и на собствени дялове в "Уейв Шипинг" ООД - гр. Варна.
16 Борислав Кирилов Станимиров зам.председател Агенция за ядрено регулиране Обявил в декларацията, че няма нищо за деклариране по табл.13. Не е декларирал - 15043,80 лв от управление и контрол, участие в управителни и контролни органи.
17 Борислав Николаев Натов кмет Община - Долни Чифлик Не е декларирал покупка на нива с площ 5 683 кв.м и продажба на дворно място с площ 930 кв.м. находящи се в с. Старо Оряхово - община Долни Чифлик.
18 Валентин Николов Милтенов народен представител Народно събраниe "Обявил, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирано придобиването на дялове на съпругата в новоучредено дружество - ""Маринела Апъртмънтс"" ЕООД - гр. София."
19 Валерия Александрова Николова началник на кабинета на заместник министър-председателя Политически кабинет "Обявила, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирано придобиването на дялове във ""ФАСИЛИТИ"" ООД - гр. София."
20 Ваньо Костадинов Костин Председател на ОбС Чупрене "Подал уведомление.
Не е декларирал 5,4 дка - естествена ливада в с. Репляна, община Чупрене."
21 Ваня Балчева Георгиева зам. кмет Община - Добрич Не е декларирала продажба на апартамент с площ от 67.86 кв.м., находящ се в гр. Добрич и идеални части от земеделски имоти с обща площ 23 669 кв.м. находящи се в с. Златия - община Добрич.
22 Васил Минчев Иванов народен представител Народно събрание Не е декларирал в т.14 дадено обезпечение с част от имот за обезпечаване на банков кредит от 250000 лв. - съдлъжник с Едноличен търговец (от октомври 2006 г.).
23 Велизар Асенов Стоилов Заместник кмет Столична община "Обявено, че няма нищо за деклариране в табл.1.1.
Не е декларирал следното: дарение от родител на съпругата по 1/2 ид. ч. от 7,98 дка - нива и 7,91 дка - зеленчукова култура в с. Слокощица, община Кюстендил."
24 Весела Атанасова Драганова - Илиева народен представител Народно събрание Не е декларирала дарен на името на малолетното й дете от неговите баба и дядо апартаментв гр. София, с площ 66.8 кв.м. в груб строеж при запазено право на ползване от дарителите.
25 Веселин Желязков Маргаритов зам.председател ДА за младежта и спорта Подал Уведомление. Не е декларирал - 15306,71лв от извършване на услуги с личен труд.
26 Веселин Янчев Василев Кмет Вълчидол "Подал уведомление.
Не е декларирано придобиването на дялове в ""ГАЛЕРИЯ-БЪЛГАРИ"" ООД - гр. София."
27 Веска Костова Караманова Кмет Созопол Не е декларирала придобиването на дялове на съпруга в "БЛЯК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ" ООД - Созопол и в "ПЕЛИКАН СЪРВИС" ООД - Созопол. Не е декларирала в табл.13 доходи на съпруга - 23470 лв от наеми.
28 Виолета Димова Пунова Прокурор РП – ГР. МОНТАНА "Обявила е, че няма нищо за деклариране по табл.11.
Не е декларирала придобиване от съпруга на дялово участие във фирма ""АИТНЕТ"" - ООД гр. Монтана."
29 Виолета Иванова Минчева съдия Апелативен съд - Варна Не е декларирала покупка на ателие с площ 45.52 кв.м. в гр. Варна.
30 Владимир Катев Катев следовател Окръжна следствена служба - Варна Не е декларирал кредит на съпругата в размер на 100 000 лв, обезпечен с договорна ипотека.
31 Вяра Асенова Златева - Алексиева прокурор Районна прокуратура - Варна Не е декларирала продажба на апартамент с площ 57.55 кв.м., находящ се в гр. Варна, извършена от съпруга.
32 Галина Николова Тодорова Заместник кмет Белослав Подала уведомление. Не е декларирала - 6590 лв от извършване на услуги с личен труд.
33 Галя Тодорова Гугушева Прокурор ОП – ГР. СОФИЯ "Обявила, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирано придобиването на дялове на съпруга в ""ГУГУШЕВ И ПАРТНЪРС"" ЕООД - гр. София."
34 Георги Василев Гачев Заместник кмет Родопи "Обявил, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирано придобиването на дялове на съпругата в ""АЛИСА 88"" ООД - гр. Пловдив."
35 Георги Димитров Колев зам. председател Софийски градски съд Не е декларирал покупка на гараж в груб строеж с площ 20.5 кв.м., находящ се в гр. София.
36 Гюнай Салимов Кадиров Председател на ОбС Суворово "Подал уведомление.
Не е декларирал 4,35 дка - овцеферма в община Суворово."
37 Гюнер Фариз Сербест Кмет Стамболово Не е декларирал: 15,4 дка - пасища в с. Силен, 41,35 дка - пасище в с. Д. Черковище, общ. Стамболово, както и 0,72 дка - пасище в общ. Хасково, на съпругата. Не е декларирал 16384 лв, доходи на съпругата, от извършване на услуги с личен труд.
38 Даниел Стефанов Йорданов военен следовател ВОП - Плевен "Непълно деклариране в табл. 1.
Не е декларирал покупка на дворно място от 600 кв.м. заедно с масивна жилищна сграда и паянтова стопанска сграда в с. Борован, при запазено право на ползване от продавача. "
39 Даниела Владимирова Никифорова заместник-министър Министерство на транспорта "Подала е уведомление. Не е декларирала: покупка на апартамент - 127,7 кв.м. в София; покупка на МПС ""ФОЛКСВАГЕН ПАСАТ"".
Не е декларирала доходи в размер на 13860 лв от управление и контрол, участие в управителни и контролни органи."
40 Даниела Димова Томова Съдия ОС - ГР. ВАРНА "Обявила, че няма нищо за деклариране в т. 11.
Не е декларирала придобиването на дялове на съпруга в ""Офис Мениджмънт"" ООД - гр. Варна, съответно и произхода на средствата."
41 Даниела Кирилова Русева председател на ОбС Шумен "Непълно деклариране в табл. 1.
Не е декларирала покупка на гараж - 29,08 кв.м. ( 63% степен на завършеност по нотариален акт) в гр. Шумен, от деклараторката и съпруга й. "
42 Даринка Алексиева Станчева Съдия ОС – ГР. РУСЕ Не е декларирала придобиване на дялове от съпруга в "ПЪТКОНСУЛТ - СИМЕОН СТАЧЕВ - ЕООД", гр. Русе. Не е декларирала доходи на съпруга си - 23812,70лв. от дейност като ЕТ и 6135лв. участие в управителни и контролни органи...
43 Деница Вълева Вълкова-Петкова Съдия ОС - ГР. БУРГАС Не е декларирала придобиване на 18 дяла в "ХИРУРГ-КОНСУЛТ" - ООД, гр. Бургас от съпруга.
44 Десислава Ангелова Ралинова Съдия РС - ГР. ПЕЩЕРА "Обявила, че няма нищо за деклариране в табл.11.
Не е декларирала придобиване на дялове от съпруга в новосъздадено ""РАЛИНОВ И СИН - ЕООД"", гр. Пазарджик."
45 Десислава Пламенова Порязова Съдия РС - ГР. ПЛОВДИВ "Подала уведомление.
Не е декларирала 25659,59 лв, собствени доходи, от наеми и аренда."
46 Детелина Иванова Маркова Прокурор РП – ГР. МОНТАНА "Обявила е, че няма нищо за деклариране по табл.11.
Не е декларирала придобиване на 25 дяла в ""МИРАЛ -3"" - ЕООД, гр. Монтана от съпруга."
47 Дилян Господинов Пинчев Военни прокурори ВОП – ГР. ПЛОВДИВ Не е декларирал: продажби, извършени от съпругата /и трето лице/, на право на строеж на 5 бр. апартаменти и офис в Хасково; доходи на съпругата, от упражняване на свободна професия… - 77900 лв, както и 26850 лв - от продажба на недв. имущество.
48 Димитър Борисов Арнаудов зам.кмет район "Студентски", Ст. Община Не е декларирал: задължение към банка, обезпечено с договорна ипотека; замяна на апартамент с друг в гр. София; придобиване на право на строеж върху апартамент-мезонет 102 кв.м. с гаражна клетка и апартамент 59 кв.м. с гаражна клетка в гр. София.
49 Димитър Веселинов Манов Заместник кмет Перущица "Подал уведомление.
Не е декларирал придобити, чрез покупка от роднини земеделски имоти: 5,023 дка - нива; 2,878 дка - лозе; 4,035 дка - нива, в землището на Перущица."
50 Димитър Иванов Абаджиев народен представител Народно събрание Подал е уведомление. Не е декларирал продажба на апартамент 251 кв.м. в Златни пясъци, община Варна - (семейна имуществена общност).
51 Димитър Петров Которов Кмет Камено "Обявил, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирано придобиването на дялове на съпругата в ""РАФ"" ООД - гр. Камено; ""ЛЕС ТРАНС"" ООД - гр. Камено; ""ЕВРОПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ"" ООД - гр. Камено."
52 Димитър Радославов Димитров началник Служби за сигурност и на служби за обществен ред Не е декларирал: придобиването на дялове от съпругата в "ТАБКОМ" ООД - гр. Бургас /седалището преместено в София/; обезпечение чрез договорна ипотека, дадено от него и съпругата му за обезпечаване на банков кредит на юридическо лице - ЕООД.
53 Димитър Симеонов Сотиров Кмет Земен "Обявил, че няма нищо за деклариране.
Не е декларирана сделка за придобиване на МПС ""ПЕЖО"" 307."
54 Димитър Танев Танев главен секретар - МОН Администрацията на изпълнителната власт "Подал уведомление.
Не е декларирал 12375 лв., собствени доходи, от участие в управителни и контролни органи."
55 Димчо Димитров Михалевски заместник-министър Министерство на регионалното развитие и благоустройството "Обявил е, че няма нищо за деклариране в табл. 13.
Не е декларирал доходи: 1300 лв от извършване на услуги с личен труд и 32687 лв от управление и контрол, участие в управителни и контролни органи..."
56 Динко Тонев Тонев военен следовател Военно-окръжна прокуратура - Пловдив Не е декларирал в табл. 1 придобиване на отстъпено право на строеж на гараж № 2 от 24.10.2006 г. с площ 16.43 кв. м. в гр. Стара Загора.
57 Дияна Цветанова Ценева-Каменова съдия ВКС "Обявила е, че няма нищо за деклариране по табл. 3 и 11.
Не е декларирарала сделка с МПС ""Мицубиши Лансер"", отчуждено от съпруга.
Не е декларирала придобиване на дялове от новоучредена фирма ""РЕГИОН"" - ООД, гр. Берковица от съпруга."
58 Добрин Ненов Данев зам. обл. управител Област - Русе "Подал уведомление.
Не е декларирал - 8088 лв от управление и контрол, участие в управителни и контролни органи."
59 Дончо димитров Добрев Заместник кмет Русе "Обявил, че няма нищо за деклариране в табл. 11 и 12.
Не е декларирал придобиване на дялове на съпругата и отчуждаване на негови и на съпругата дялове в ""ПРИСТА КОНСУЛТ"" - ООД, гр. Русе."
60 Дончо Дончев Лефтеров Заместник кмет Перник Не е декларирал придобиване на МПС "ГАЗ 53" - товарен, от съпругата.
61 Дончо Стефанов Цончев народен представител Народно събраниe "Подал Уведомление.
Не е декларирал сделка за придобиване на МПС ""Фолксваген Голф""."
62 Ева Михайлова Митова Заместник кмет Район Подуяне "Обявила, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирано придобиването на дялове от съпруга в ""КИТО"" ЕООД - гр. София."
63 Евгения Петрова Кочанова зам. обл. управител Област - Разград Обявила в декларацията, че няма нищо за деклариране по табл 1.1. Не е декларирала придобиване от съпруга си на 20,9 дка нива в с. Дянково, общ. Разград - нот. акт за продажба.
64 Елеонора Николаева Николова народен представител Народно събраниe Подала е уведомление. Не е декларирала доходи от 4300 лв от упражняване на свободна професия и от наем от движимо и недвижимо имущество...за 1800,00 лв.
65 Елка Антимова Хаджиева Съдия РС - ГР. ДЕВИН "Обявила, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирала придобиване на дялове от съпруга си в ""ТЕХНОКОМ - ЕООД"", гр. Доспат."
66 Енчо Вълков Малев народен представител Народно събраниe "Подал уведомление.
Не е декларирано придобиването на дялове в ""Златен клас 2006"" ЕООД - гр. София."
67 Здравко Въчков Колев Прокурор РП – ГР. ПЛОВДИВ "Обявил, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирано придобиването на дялове от съпругата в ""СИДЕРОВ И КОЛЕВИ"" ООД - гр. Пловдив."
68 Ивайло Илиев Йорданов кмет Община - Вършец Не е декларирал покупка на 6-та категория имоти с обща площ 5.848 дка, находящи се в землището на гр. Вършец.
69 Ивайло Константинов Янев Заместник кмет Столична община - район - Връбница Не е декларирал продажба на апартамент с площ 65.3 кв.м., находящ се в гр. София.
70 Иван Ангелов Бучов Председател на ОбС Дупница "Подал Уведомление.
Не е декларирал сделка за придобиване на МПС ""ФОРД ФИЕСТА""."
71 Иван Ангелов Стоев Кмет Лесичево "Подал уведомление. Не е декларирал придобиване на л.а. ""Мицубиши Колт"".
Не е декларирал в табл.13 - 3225,60 лв от услуги с личен труд."
72 Иван Андреев Стоянов председател на ОбС Сливен "Непълно деклариране в табл. 1.
Не е декларирал покупка на гараж - 14,18 кв.м. в гр. Сливен, а закупеният офис е деклариран с площ - 40 кв.м., а по нотар. акт е 61,50 кв.м. "
73 Иван Ганчев Сълов директор на ОД “Полиция” Служби към Министерството на вътрешните работи Обявил в декларацията, че няма нищо за деклариране по табл.13. Не е декларирал доходи на съпругата си - 8317,76 лв. от извършване на услуги с личен труд.
74 Иван Латинов Маринов Съдия ОС - ГР. ВРАЦА Обявил е, че няма нищо за деклариране в табл. 13. Не е декларирал 12166 лв - доходи на съпругата си от "Извършване на услуги с личен труд".
75 Иван Николов Делчев следовател ВОП-Пловдив "Подал уведомление.
Не е декларирал покупка на имот - УПИ 850 кв.м., ведно с масивна жил. сграда в с. Извор."
76 Иван Петров Сергисов зам. обл. управител Област - Монтана Не е декларирал сделка за придобиване на МПС Рено "Меган".
77 Иван Статев Маринов Съдия РС - ГР. ДИМИТРОВГРАД "Подал Уведомление.
Не е декларирарал придобиване с нотариален акт за продажба на 26,7 декара ниви и лозови насаждения, находящи се в с. Кралево - община Стамболово."
78 Иванка Георгиева Христова заместник-министър Министерство на труда и социалната политика Подала е уведомление. Не е декларирала сумата от 2500 лв от извършване на услуги с личен труд и 3840 лв от управление и контрол, участие в управителни и контролни органи...
79 Иванка Тодорова Бикова- Ханджийска Съдия ОС - ГР. БЛАГОЕВГРАД Не е декларирала придобиване на дялове от съпруга си в "КАПАТНИК - ООД" и "ОНИКС - ООД" гр. Благоевград, както и доходи на съпруга от "Дейност като ЕТ"- 5106 лв и от "Наем от недвижимо и движимо имущество" - 1800 лв.
80 Ивелин Пенчев Петров директор на ОД “Полиция” Служби към Министерството на вътрешните работи "Обявил, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирал придобиване на дялове от съпругата в ""ПРОСПЕРИТИ - ООД"", гр. Добрич."
81 Илия Николов Михайлов Заместник кмет Горна Оряховица "Подадено уведомление.
Не е декларирал в табл.13 - 5292,40 лв от услуги с личен труд."
82 Илия Петров Пачолов Съдия АпС - ГР. ВАРНА Не е декларирал в табл. 1.1 придобит от съпругата на 17.11. 2006 г. имот - 3,499 декара нива, находяща се в с. Константиново - община Варна.
83 Илчо Георгиев Дуганов зам. обл. управител Област - Бургас "Обявил, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирал придобиването на дялове от съпругата в ""ДЖИ ПИ ЕС-БУРГАС"" ООД - гр. Бургас и в ""ХИДРОБЕТОН"" ООД - гр. Бургас."
84 Йордан Александров Димитров Кмет Район Сердика "Подал Уведомление.
Не е декларирал сделка за придобиване на МПС ""МЕРЦЕДЕС Е 220 ЦДИ""."
85 Йордан Георгиев Йорданов Прокурор ОП - ГР. КЮСТЕНДИЛ Не е декларирал в табл.3 придобиване на МПС "Фиат Пунто" от съпругата.
86 Йордан Константинов Константинов съдия ВАС Подадена декларация с данни в табл. 1.1. Декларирани са 17,500 дка ниви в с. Тотлебен, общ. Пордим по-малко, отколкото са данните за придобити чрез покупка ниви от регистъра.
87 Йордан Стоянов Димов заместник-министър Министерство на икономиката и енергетиката Не е декларирал в табл. 13 доходи в размер на 103856 лв от управление и контрол, участие в управителни и контролни органи...
88 Калин Тодоров Рогачев заместник-министър Министерство на регионалното развитие и благоустройството Подал е уведомление. Не е декларирал доходи в размер на 14752 лв от управление и контрол, участие в управителни и контролни органи......
89 Калина Стоянова Пенева съдия Окръжен съд - Бургас Не е декларирано отстъпване на право на строеж от декларатора и съпруга й върху УПИ с площ 1698 кв. м. в Созопол, м. Буджака срещу обезщетение с две жилища по 157.73 кв. м. и магазин - 40.96 кв. м.
90 Калина Тодорова Арнаудова съдия Административен съд - София Не е декларирала покупка от съпруга на 1/2 ид. ч. от 10,8 дка нива в с. Дуранкулак, общ. Каварна; продажба от деклараторката и съпруга на 746 кв. м дворно място в с.о. Божурец.
91 Камелия Величкова Първанова Съдия РС - ГР. ПЛЕВЕН "Обявила, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирала придобиване на дялове от съпруга в ""МЕТАЛИКА 90"" - ООД, гр. Плевен."
92 Камен Пенков Пенков заместник-министър Министерство на вътрешните работи "Обявил, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирал придобиването на дялове от съпругата в ""ЕСПИН БГ"" ООД; ""А И Б ИНТЕРНЕШЪНЪЛ"" ООД; ""АМАЛТЕА"" ООД; ""ГЕОБУЛ 2006"" ООД и ""ИНТЕР Б"" ООД - гр. София."
93 Кемал Джемал Вейс Председател на ОбС Омуртаг "Обявил, че няма нищо за деклариране в табл.1.1 и 2.
Не е декларирал ниви, както следва: 15 дка в с. Змейно, община Омуртаг, 5 дка в с. Красноселци, община Омуртаг и 10,4 дка в с. Панайот Хитово, община Омуртаг."
94 Кирил Георгиев Стоянов кмет район "Надежда", Ст. Община "Обявил, че няма нищо за деклариране в табл. 1.
Не е декларирал учредено от него и от съпругата му право на строеж върху дворно място за построяване на бизнесцентър в гр. София, срещу обезщетение: 1 магазин; 3 офиса и гараж. "
95 Кирил Миланов Ананиев заместник-министър Министерство на финансите Подал е уведомление. Не е декларирал доходи в размер на 74163 лв от управление и контрол, участие в управителни и контролни органи...
96 Кирил Николаев Добрев народен представител Народно събраниe "Обявил, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирано придобиването на дялове от съпругата във ""Ведас Къмпани"" ООД - гр. София."
97 Константин Панайотов Янушев прокурор Районна прокуратура - Поморие Не е декларирал извършени от съпругата продажба на имот и учредяване право на строеж срещу обезщетение с магазин - 82 кв. м.; апартамент - 86.08 кв. м .; апартамент - 91.73 кв. м.; апартамент - 85.98 кв. м. и 4 гаража в парцел 9 - 494/634 ид.ч. за построяване на жил. сграда в гр. Бургас. Не е декларирал дарени от брат и сестра на съпругата - 2/3 ид.ч. от свободен терен от 230 кв.м. в гр. Бургас.
98 Костадин Александров Кобаков народен представител Народно събраниe Подал е уведомление. Не е декларирал доходи в размер на 13011 лв от дейност като едноличен търговец.
99 Костадин Тодоров Мархолев заместник кмет Созопол Не е декларирал учредяване на право на строеж върху съсобствен (10 души) УПИ с площ - 2545 кв.м. в гр. Созопол, местността Буджака срещу обезщетение с общо 12 апартамента и покупка от съпруга на УПИ с площ 455 кв.м.
100 Кремена Сайкова Данаилова-Колева Съдия АдмС - ГР. ВАРНА Не е декларирала продажба от съпруга на парцели с обща площ 4600 кв.м. в с. Здравец, общ. Варна. Обявила, че няма нищо за деклариране в табл. 11. Не е декларирала придобиването на дялове от съпруга в "Алфа Маритайм" ООД - гр. Варна.
101 Крум Костадинов Крумов зам. обл. управител Област - Монтана "Подал е уведомление. Не е декларирал продажба на апартамент - 103,2 кв.м. в София.
Не е декларирал придобиване на дялове в дружеството ""СЪН ИНВЕСТ"" - ООД, гр. Монтана."
102 Лъчезар Асенов Борисов заместник-министър Министерство на икономиката и енергетиката Подал е уведомление. Не е декларирал доходи в размер на 20302 лв от управление и контрол, участие в управителни и контролни органи...
103 Лъчезар Найденов Николов заместник кмет Видин Не е декларирал продажба на нива 6230 кв.м. в гр. Видин.
104 Любен Жеков Сивев Кмет Кайнарджа Не е декларирал 14,45 дка - стопански двор в с. Добруджанка, /замяна със земи от ДПФ/, както и продажба на 1/4 ид.ч. от стоп. сгради: хамбар - 555 кв.м.; кантар - 20 кв.м.; краварник - 506 кв.м.; конюшня - 540 кв.м.
105 Любен Любенов Дилов народен представител Народно събраниe Подал е уведомление. Не е декларирал доходи от 10862 лв от авторски и лицензионни възнаграждения.
106 Любомир Велков Лилков районен прокурор РП-Кула Непълно деклариране в т.1. Не е декларирал покупка на ателие 34,2 кв.м. в гр. София, от съпругата му.
107 Людмил Димитров Веселинов Кмет Попово "Обявил е, че няма нищо за деклариране по табл. 13.
Не е декларирал 8 400 лв., доходи на съпругата, от управление и контрол, участие в управителни и контролни органи ..."
108 Маргарита Янкова Вакрилова кмет Район "Западен" - Пловдив Подала Уведомление. Не е декларирала покупка на апартамент 74,20 кв.м. (в груб строеж) и продажба на апартамент 65,5 кв.м. в гр. Пловдив.
109 Мариана Банкова Велева Председател на ОбС Правец "Подала уведомление.
Не е декларирала в табл.13 доходи в размер на 22703,50 лв. от услуги с личен труд."
110 Мариана Радева Христова Съдия РС - ГР. ВАРНА "Непълно деклариране в табл.1.1 и 11.
Декларираните 435 дка ниви са по-малко от данните в регистъра за закупени ниви с 29,5 дка.
Не е декларирано придобиването на дялове на съпруг в ""Киров Атанасов"" ООД - гр. Варна."
111 Мариела Викторова Йосифова Прокурор РП – ГР. ВИДИН "Обявила, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирано придобиването на дялове от съпруга в дружествата ""СТРОЙИНВЕСТ - ООД"", гр. Видин; ""ДОМСТРОЙ - ООД"", гр. Видин."
112 Марин Василев Вълков Заместник кмет Стрелча "Подал уведомление.
Не е декларирана сделка за придобиване на МПС ""Нисан Съни"", със собственик Марин Василев Вълков."
113 Марин Драганов Йосифов Кмет Садово Не е декларирал в табл. 3 придобиване на МПС "Пежо 306" на свое име.
114 Марин Емилов Кунев заместник кмет Шумен Не е декларирал записването на 700 бр. поименни акции на стойност 700 лв. като учредител в "АГРОТЕХГРУП" АД - гр. Шумен.
115 Марио Георгиев Василев Окръжен прокурор ОП - ГР. ПЛЕВЕН "Обявил, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирано придобиването на дялове на съпругата в ""КОМЛЕД - ЕООД"", гр. Плевен."
116 Марио Иванов Тагарински народен представител Народно събраниe Не е декларирал придобиване на дялове на съпругата в "В енд ПАРТНЕРС - ЕООД", гр. София.
117 Матей Атанасов Матеев заместник-министър Министерство на здравеопазването Подал е уведомление. Не е декларирал доходи в размер на 9520 лв от управление и контрол, участие в управителни и контролни органи....
118 Мая Андонова Миленкова Съдия РС - ГР. КЮСТЕНДИЛ Не е декларирала придобиване на дялове от съпруга в "БУЛМАРКЕТ - ООД, гр. Дупница и "ЕВРОМАРКЕТ - ООД", гр. Кюстендил, както и 2800 лв - доходи на нея и съпруга от „Наем от недвижимо и движимо имущество..."
119 Мехмед Хюсеинов Юсуфов Председател на ОбС Върбица "Обявил, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирано придобиването на дялове от съпругата в ""МЕДИС - ЕООД"", гр. Върбица."
120 Милена Иванова Цанева зам. обл. управител Област - Разград Подала уведомление. Не е декларирала - 9300 лв от извършване на услуги с личен труд и 555 лв от наем от недвижимо и движимо имущество...
121 Мина Иванова Топузова съдия Апелативен съд - София Не е декларирала продажба на 1/2 ид. ч. от поземлен имот с площ 2213 кв.м., находящ се в с. Скандалото - община Априлци.
122 Минко Антонов Динев Кмет Нова Загора "Обявил е, че няма нищо за деклариране по табл.11.
Не е декларирал придобиване на дялове от съпругата в новоучредено дружество ""РОСА"" - ЕООД, гр. Сливен."
123 Мирослав Иванов Вътев Заместник кмет Белоградчик Подал Уведомление. Не е декларирал придобиване на МПС "Фолксваген Пасат" (5/6 ид.ч) и мотоциклет "Кавазаки 3Х 600 Ф".
124 Мустафа Осман Ходжа Председател на ОбС Руен "Подал уведомление.
Не е декларирано придобиването на дялове в ""РУЕН ЛЕС"" ЕООД - с. Зайчар."
125 Надежда Симеонова Джелепова-Рангелова съдия ВАС "Обявила, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирано придобиването на дялове на съпруга в ""ГИС ПЕРФЕКТ - ООД"", с. Драговищица, обл. София."
126 Назми Халим Реджеб Председател на ОбС Ветово "Обявил, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирано придобиването на дялове в ""ДИВЕЧОВЪДНО СТОПАНСТВО КОРИЯТА - ООД"", с. Смирненски, обл. Русе."
127 Начо Янков Ковачев зам. обл. управител Област - Кърджали "Обявил е, че няма нищо за деклариране по табл.11.
Не е декларирал придобиване на дялове от съпругата в дружеството ""ЕВРО ДОМ"" - ЕООД, гр. Кърджали."
128 Невена Иванова Танкова Съдия ОС - ГР. ПАЗАРДЖИК Обявила е, че няма нищо за деклариране в табл. 13. Не е декларирала доходи на съпруга си от "Управление и контрол, участие в управителни и контролни органи..." - 26640 лв.
129 Нели Петрова Куцкова Съдия ОС – ГР. СОФИЯ "Обявила, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирано придобиването на дялове от съпруга в ""ДИАТОН - С"" - ЕООД, гр. София."
130 Нигяр Сахлим Джафер народен представител Народно събраниe "Обявила, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирала придобиване на дялове на съпруга в ""ЕКОФРУТ"" - ООД, гр. Разград."
131 Никола Тодоров Кънев Председател на ОбС Перущица "Подал уведомление.
Не е декларирал 1,800 дка - нива; 1,546 дка - нива и 1,715 дка - лозови насаждения, гр. Перущица."
132 Николай Михайлов Михайлов Следовател НСлС "Обявил, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирано придобиването на дялове от съпругата в ""БУЛРАДТАЙМ"" ЕООД - гр. София."
133 Николай Петров Николов зам.изп. директор Агенция по заетостта при МТСП Не е декларирал в табл.11 придобиване на дялове от съпругата във "Фасилити" - ООД, София.
134 Николай Тонев Колев кмет Община Гълъбово "Обявил, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирал придобиването на дялове на съпругата в ""ТЕЛЕКОМ"" - ООД, гр. Раднево."
135 Нина Христова Радева заместник-министър Министерство на икономиката и енергетиката Не е декларирала покупка на апартамент - 101 кв.м. в София.
136 Орлин Иванов Иванов директор Служби за сигурност и на служби за обществен ред Подадена декларация с данни по табл.1.1. Не е декларирал придобити от съпругата си 16,19 дка посевна площ в с. Михалци, общ. Павликени - нот. акт за продажба.
137 Пенка Борисова Йорданова Съдия РС – ГР. СВИЩОВ "Обявила, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирано придобиването на дялове от съпруга в ""МИКИ-М - ЕООД"", гр. Свищов."
138 Пенка Добрева Вълчева Заместник кмет Лясковец "Подадена декларация с данни в табл.13
Не е декларирала доходи на съпруга в размер на 14000,00 лв от управление и контрол, участие в управителни и контролни органи..."
139 Пенка Неделкова Пенкова Кмет Лом "Обявила е, че няма нищо за деклариране в табл.3.
Не е декларирала придобиване на МПС - ""Фолксваген Пасат"" от съпруга."
140 Пено Стоянов Бойновски Председател на ОбС Хисаря "Обявил е, че няма нищо за деклариране по табл.11.
Не е декларирал придобиване на 250 (двеста и петдесет) дяла в ""ЮНИОН-МЛ"" - ООД, гр. Пловдив."
141 Петко Иванов Петков Заместник кмет Район Младост "Подал уведомление.
Не е декларирал ниви: 5,1 дка в гр. Вълчедръм; 14,1 дка в с. Дондуково; 54 дка и 1,6 дка в с. Златия; 7,9 дка в с. Игнатово; 21,7 дка в с. Разград. Не е декларирал 2 000 лв - доход, от участие в управителни и контролни органи."
142 Петко Пеев Петков Заместник кмет Николаево Подал уведомление. Не е декларирал 7 дка - нива; 3,19 дка - лозе и 0,6 дка - етер. маслодайна култура в с. Едрево; 1 дка - незастроено дворно място - с.с.- по н.а. за дарение.
143 Петър Георгиев Златанов Кмет Поморие "Подал уведомление.
Не е декларирал 2,46 дка и 2,45 дка - овощни насаждения в гр. Поморие."
144 Петър Георгиев Нинчев Кмет Луковит Обявил, че няма нищо за деклариране в табл. 3. Не е декларирал придобиване на МПС "ВАЗ 21093".
145 Пламен Павлов Трифонов председател на ОбС Видин Не е декларирал за съпругата си придобиване чрез дарение от майка й на 1/2 ид. ч. от дв. място с площ 1050 кв.м; двуетажна масивна сграда - 94 кв.м.; мас. сгр. - 50 кв.м. и мас. сгр. - 64 кв.м. в гр. Дунавци, общ. Видин.
146 Пламен Христов Христов прокурор ВКП "Обявил, че няма нищо за деклариране в табл. 9 и 14.
Не е декларирал задължение, обезпечено с ипотека на апартамент - 44,6 кв.м. в гр. София."
147 Радка Йорданова Загорска Заместник кмет Район Оборище "Подала уведомление.
Не е декларирала в табл.13 - 7396,24 лв. от наеми."
148 Радко Георгиев Лечов Председател на ОбС Банско "Обявил, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирал придобиване на дялове от съпругата в ""БЕТОНЕЛ - ООД"", гр. Банско."
149 Раиф Шабан Мустафа заместник-министър Министерство на вътрешните работи Не е декларирал 1,57 дка стоп. двор в Кърджали - придобит чрез замяна с ДПФ. Не е декларирал обезпечение с ипотека на задължение в размер на 190000 лв към банка с ипотекарни длъжници: декларатора, съпругата му и фирма на синове - ООД.
150 Рефан Ашим Делимустафа Председател на ОбС Цар Калоян "Подал уведомление.
Не е декларирал сделка за придобиване на МПС сметосъбирач ""ШКОДА БОБЪР"" 12 1."
151 Ридван Ибрахимов Ибрямов Заместник кмет Венец "Подал уведомление.
Не е декларирал сделка за придобиване на МПС Мерцедес 190Д."
152 Росен Златанов Владимиров народен представител Народно събраниe "Обявил, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирано придобиването на дялове от съпругата в ""АРТ ЛЕЙН"" ООД - гр. София."
153 Ружена Георгиева Кондева-Елчинова Прокурор РП – ГР. РАЗЛОГ "Обявила, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирала придобиване на дялове от съпруга в ""ПИРИН - 2006 - ООД"", гр. Разлог."
154 Румен Ангелов Ангелов зам. кмет Община - Монтана Не е декларирал дадено обезпечение чрез учредяване на ипотека върху два офиса в Монтана в полза на банка, която е издала банкова гаранция в размер на 43 000 лв., обезпечаваща гаранционна отговорност на Събирателно дружество в Монтана.
155 Румен Венциславов Пехливанов Председател на ОбС Рудозем "Обявил, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирано придобиването на дялове от съпругата в ""АРТ ХОЛИДЕЙ"" ООД - гр. Пловдив."
156 Румен Иванов Христов главен секретар - МТ Администрацията на изпълнителната власт "Подал уведомление.
Не е декларирал 12 170 лв., собствени доходи, от участие в управителни и контролни органи."
157 Румяна Петкова Казларова-Калъчева Съдия АпС - ГР. БУРГАС Не е декларирала доходи на съпруга от "Дейност като ЕТ" - 55490 лв; от "Извършване на услуги с личен труд" - 36 000 лв и от "Наем от недв. и дв. имущество" - 2200 лв.
158 Сабри Галиб Сабри член на ИС и зам. изп. директор Агенция за приватизация "Обявил, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирал придобиването на дялове в ""СИГМА 57 - ЕООД"", гр. Шумен."
159 Сахми Еюб Рамадан Председател на ОбС Каолиново "Подал уведомление.
Не е декларирана сделка за придобиване на МПС ""БМВ 320Д"", със собственик Сахми Еюб Рамадан."
160 Светла Желязкова Стоянова Съдия ОС - ГР. ВИДИН "Обявила, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирала придобиване на дялове на съпруга в ""ЕРАМАР - ООД”, гр. Видин; ""ПРИМЕРА - ООД"", гр. Видин; ""ЕРАСТРОЙ - ООД"", гр. Видин; ""ЕРА ПЛЮС - ООД"", гр. Видин."
161 Светла Иванова Иванова Прокурор ОП - ГР. ЛОВЕЧ "Обявила е, че няма нищо за деклариране по табл.11.
Не е декларирала придобиване на дялове от съпруга в новорегистрирано дружество ""АУКЦИОН МЕНИДЖМЪНТ"" - ЕООД, гр. Ловеч."
162 Светла Тодорова Димитрова-Кирякова съдия ОС - Добрич Не е декларирала продажба от съпруга си на 1/6 ид. ч. от ПИ - 2720 кв.м., ведно с жил. сграда 60 кв.м. в с. Храброво.
163 Светла Тотева Дойчева Съдия РС – ГР. СЕВЛИЕВО "Обявила, че няма нищо за деклариране в табл. 3 и 13. Не е декларирала придобиване от съпруга чрез дарение от родител на л.а. ""Опел Вектра"".
Не е декларирала 1492 лв. в Табл. 13 - доходи на съпруга от „Извършване на услуги с личен труд”."
164 Сергей Кирилов Цочев председател Агенция за ядрено регулиране Обявил в декларацията, че няма нищо за деклариране по табл.13. Не е декларирал - 15043,80 лв. от управление и контрол, участие в управителни и контролни органи. Не е декларирал за съпругата си - 43331, 80 лв - от извършване на услуги с личен труд.
165 Снежана Крумова Кацарска Прокурор ОП - ГР. БЛАГОЕВГРАД "Обявила, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирала придобиване на дялове от съпруга си в "" КАПАТНИК - ООД"" и ""ОНИКС - ООД"", гр. Благоевград."
166 Сотир Иванов Сотиров заместник кмет Шумен Не е декларирал записването на 700 бр. поименни акции на стойност 700 лв като учредител в "АГРОТЕХГРУП" - АД, гр. Шумен.
167 Спас Янев Панчев заместник-министър Министерство на отбраната Не е декларирал отстъпване на право на строеж върху съсобствен имот срещу построяване на два апартамента -142 и 135 кв.м. и два подземни гаража в Горна Баня, както и продажба на идеална част от парцел в Горна баня.
168 Станчо Николов Тодоров народен представител Народно събраниe "Подал уведомление.
Не е декларирана сделка за придобиване на МПС ""Мерцедес"" С180 - придобиване на 1/2 ид.ч. от сънаследник (брат)."
169 Стефан Ангелов Патъров Заместник кмет Ихтиман "Подал уведомление.
Не е декларирал придобиване на л.а. ""Ауди 80""."
170 Стефан Борисов Ботев Заместник кмет Велико Търново "Обявил, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирано придобиването на дялове от съпругата в ""БЛИЦ КОНСУЛТ - ЕООД"", гр. Велико Търново."
171 Стефан Георгиев Гунчев началник кабинет - МРРБ Политически кабинет Подал уведомление. Не е декларирал - 14700,35 лв от управление и контрол, участие в управителни и контролни органи.
172 Стефан Кирев Димов член Държавна комисия по стоковите борси и тържища "Обявил е, че няма нищо за деклариране по табл.11.
Не е декларирал придобиване на дялове в ""ЕКОФРУТ"" - ООД, с. Светослав, общ. Стамболово."
173 Стефан Маринов Бошнаков Заместник кмет Балчик Не е декларирал придобиване на л.а. "Ситроен Берлинго" на свое име.
174 Тенчо Иванов Тенев член Комисия за финансов надзор Подал уведомление. Не е декларирал: продажба на дв. място, двуетажна сграда, фурна в София; доходи - 860565,20 лв от продажба и замяна на недвижимо имущество и договорна ипотека за обезпечаване на чуждо задължение.
175 Теодор Стефанов Милев съдия ОС - В.Търново Обявил, че няма нищо за деклариране в т.2. Не е декларирал продажби на ниви - 27 дка в земл. на Лясковец, от декларатора и съпругата му.
176 Тодор Найденов Костурски народен представител Народно събраниe "Обявил, че няма нищо за деклариране в табл. 3.
Не е декларирал придобиване на МПС ""Фолксваген Голф"" на името на съпругата."
177 Тодор Петков Върбанов областен управител Област - Монтана Не е декларирал придобиване на дялове от съпругата в "МАРИЯ РОСЕН СТИЛ" - ООД, гр. Монтана, както и доходи в размер на 3322 лв на съпругата от извършване на услуги с личен труд.
178 Трайко Николов Цветанов Председател на ОбС Елин Пелин "Обявил, че няма нищо за деклариране в табл.1.1 и 2.
Не е декларирал 3,04 дка - естествена ливада в с. Равно поле, община Елин Пелин, на съпругата."
179 Трендафил Ангелов Трайков прокурор ВКП "Обявил, че няма нищо за деклариране в табл. 3.
Не е декларирал придобиване на МПС ""ОПЕЛ АСТРА"" на името на съпругата."
180 Фидел Димитров Беев народен представител Народно събраниe Не е декларирал придобиването на дялове от съпругата в "АГРОИМПАКТ - ООД" и "ПРОЛИНК - ООД", гр. Велинград, както и доходи на съпругата в размер на 7200 лв. от извършване на услуги с личен труд.
181 Филип Димитров Димитров народен представител Народно събраниe Подал е уведомление. Не е декларирал доходи в размер на 20642,00 лв от извършване на услуги с личен труд.
182 Хикмет Феим Чакър Председател на ОбС Дулово Непълно деклариране в табл. 3. Не е декларирал придобиване на л.а. "Форд Ка" на името на съпругата.
183 Христина Николова Георгиева Заместник кмет Силистра "Подала уведомление.
Не е декларирала 8,5 дка - овощни насаждения в с. Ветрен, община Силистра. (Нот. акт за замяна)."
184 Христо Василев Николов зам. областен управител Областна администрация - Русе Не е декларирал покупка на 1/36 ид.ч. от: дворно място с площ от 10 000 кв.м., мелница от 350 кв. м. и адм. сграда от 24 кв.м., както и придобито право на строеж върху същото дворно място за построяване на спомагателни сгради, находящи се в с. Тръстеник - общ. Иваново.
185 Христо Димитров Симидчиев Съдия ОС – ГР. ПЛОВДИВ "Обявил, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирано придобиването на дялове от съпругата в ""ЕКОТЕМ"" ЕООД - гр. Пловдив"
186 Христо Димов Димов Председател на ОбС Бяла/Варна/ Не е декларирал в табл.13 - 5850,00 лв доход на съпругата от управление и контрол, участие в управителни и контролни органи на дружества.
187 Хюлия Исмаилова Исмаил Заместник кмет Белослав "Обявила, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирала придобиване на дялове на съпруга в ""ЕКО-ПЛАСТ 2004 - ЕООД"", с. Езерово, обл. Варна."
188 Цвета Тодорова Маркова председател на държавна комисия Държавна комисия за защита на класифицираната информация Не е декларирала кредит в размер 100 000 евро, обезпечен с ипотека - заедно със съпруга.
189 Цветозар Тодоров Златев прокурор Районна прокуратура -Червен бряг Не е декларирал покупка на имот (обор) с площ от 724 кв.м. от съпругата, находящ се в с. Глава - област Плевенска.
190 Цонко Киров Киров заместник-министър Министерство на вътрешните работи Подал е уведомление. Не е декларирал доходи в размер на 12187 лв от управление и контрол, участие в управителни и контролни органи...
191 Чавдар Георгиев Георгиев заместник-министър Министерство на околната среда и водите Не е декларирал придобиване на дялове в "СТК - БАЧИНОВО - ООД", гр. Благоевград.
192 Юлия Георгиева Тодорова Съдия РС – ГР. СОФИЯ "Обявила, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирано придобиването на дялове на съпруга в ""ПРОПЪРТИС ИНВЕСТМЪНТ - ЕООД"", гр. Горна Оряховица."
193 Яника Тенева Бозаджиева Съдия ОС – ГР. СТАРА ЗАГОРА Не е декларирала: отчуждаване на дялове на съпруга в "Деа консулт" ООД - гр. София; доходи на съпруга: 20872 лв - от "Управление и контрол, участие в упр. и контр. органи..." и 3010 лв от "Упражняване на свободна професия..."
194 Янко Борисов Кючуков Кмет Любимец "Подал уведомление.
Не е декларирал 2 ниви - 7 дка и 7,999 дка в с. Оряхово, община Любимец. (Нотариален акт за замяна)."
195 Янко Василев Пенчев Заместник кмет Район Овча купел "Обявил, че няма нищо за деклариране в табл. 11.
Не е декларирано придобиването на дялове на съпругата в ""ОК-СТРОЙ"" ЕООД - гр. София."

ЗАБЕЛЕЖКА: Сметната палата прави следното уточнение:
Всички заключения за несъответствие, които се отнасят до непосочени в таблица 13 от ежегодната декларация по ЗПИЛЗВДД
различни видове доходи, извън заеманата длъжност, са направени след съпоставяне с данните, получени от Националната агенция за
приходите, където лицата надлежно са обявили доходите си в годишната си данъчна декларация за 2006 г.

...........................................................................................................................................

№ Име Длъжност Месторабота Констатация
1 Айдън Сабриев Карамехмедов Председател на ОбС Община Две могили Подал встъпителна декларация през 2016 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани: урегулиран поземлен имот с площ от 1075 кв.м., заедно с построените в него жилищна сграда - 100 кв.м., лятна кухня - 18 кв.м. и гараж - 36 кв.м. в с. Бъзовец, общ. Две могили, както и урегулиран поземлен имот с площ 1 325 кв.м., заедно с построената в него жилищна сграда - 76 кв.м. в с. Батишница , общ. Две могили и три броя ниви с обща площ от 12,043 дка в с. Бъзовец, общ. Две могили.
2 Александър Александров Пелев Член на контролен орган на политическа партия ПП "ВМРО - Българско национално движение" Подал встъпителна декларация през 2016 г. Не е декларирал притежавани дялове в "ОБЕРОН-ПРЕС" ООД, гр. Банкя.
3 Андрей Генчев Желев Член на ръководен орган на политическа партия ПП "Движение за социален хуманизъм" Подал финална декларация през 2016 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавана нива с площ от 7058 кв.м., както и 1/3 ид.ч. от 2 броя лозя с площ от 6,351 дка и от 7,650 дка, всички в землището на гр. Плевен.
4 Атанас Жечев Георгиев Председател на ОбС Община Балчик Подал финална декларация през 2016 г. Не е декларирал притежавани дялове в "АТАНАС ЖЕЧЕВ АГРО" ЕООД, гр. Балчик.
5 Бисерка Николова Милушева Прокурор Районна прокуратура гр. Трън Подала финална декларация през 2016 г. Не е декларирала данни за съпруга - притежавани нива с площ от 4,201 дка, в с. Венковец и нива с площ от 3,800 дка в с. Боерица, общ. Ихтиман.
6 Борис Ангелов Борисов Член на ръководен орган на политическа партия ПП "БЗНС" Подал финална декларация през 2016 г. Не е декларирал притежавано пожизнено право на ползване върху ид.ч. от масивна жилищна сграда с площ от 369 кв.м. и двуетажна стопанска сграда с площ от 169 кв.м., построени в урегулиран поземлен имот с площ от 798 кв.м. в с. Смоляновци, общ. Монтана.
7 Виржиния Славчева Георгиева Експерт връзки с обществеността Областна администрация - Добрич Подала встъпителна декларация през 2016 г. Не е декларирала данни за съпруга - притежавани 1/2 ид.ч. от жилищна сграда с площ от 101 кв.м., гараж с площ от 16 кв.м. и селскостопанско помещение с площ от 35 кв.м. в гр. Добрич.
8 Георги Динев Георгиев Член на контролен орган на политическа партия ПП "ВМРО - Българско национално движение" Подал встъпителна декларация през 2016 г. Не е декларирал притежавани 1/3 ид.ч. от: дворно място с площ от 668 кв.м., ведно с лятна кухня - 25 кв.м., стопанска сграда - 133 кв.м. и дворно място с площ от 871 кв.м. в с. Трояново, общ. Раднево.
9 Георги Янчев Георгиев Член на ръководен орган на политическа партия ПП "Комунистическа партия на България" Подал встъпителна декларация през 2016 г. Не е декларирал данни за съпругата: 1/2 ид.ч. от апартамент с площ - 80 кв.м.; 605/1449 ид.ч. от дворно място; три броя урегулирани поземлени имоти с площ от 1130 кв.м., от 679 кв.м. и от 2205 кв.м., всичките в гр. Вършец, както и 1/2 ид.ч. от гори и земи с обща площ от 60,899 дка в с. Горна Бела Речка, общ. Вършец.
10 Гергана Николова Калпачка Член на ръководен орган на политическа партия ПП "Земеделски народен съюз" Подала встъпителна декларация през 2016 г. Не е декларирала данни за малолетното си дете - притежаван апартамент с площ от 88,12 кв.м. и за непълнолетното си дете - притежаван апартамент с площ от 88,12 кв.м. и двата находящи се в гр. София.
11 Димитър Иванов Димитров Член на контролен орган на политическа партия ПП "Земеделски народен съюз" Подал финална декларация през 2016 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежаван лек автомобил "Ситроен Ц 2".
12 Димитър Лазаров Урдев Член на ръководен орган на политическа партия ПП ЗС "Ал. Стамболийски" Подал финална декларация през 2016 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани 1/8 ид.ч. от недвижим имот с площ 978 кв. м, заедно с 1/3 ид.ч. от първи жилищен етаж от двуетажна масивна жилищна, построена в същия имот в с. Самуилово, общ. Петрич.
13 Емил Иванов Гойчев Заместник - кмет Община Силистра Подал финална декларация през 2016 г. Не е декларирал притежаван лек автомобил "Опел Мерива".
14 Жельо Байчев Георгиев Заместник - кмет Община Карнобат Подал финална декларация през 2016 г. Не е декларирал притежавани 1/2 ид.ч. от нива с площ от 4 дка в с. Мъдрино, общ. Карнобат, както и данни за съпругата - притежавани: ниви с обща площ от 32 дка в с. Деветак, общ. Карнобат и ниви с обща площ от 13,676 дка в с. Любенова махала, общ. Нова Загора.
15 Звезделин Николов Христов Член на контролен орган на политическа партия ПП "Движение за социален хуманизъм" Подал финална декларация през 2016 г. Не е декларирал дадено обезпечение - договорна ипотека в размер на 50 000 лв. върху собствения си апартамент с площ 87,84 кв.м. в гр. Божурище.
16 Любомир Калинов Йосифов Член на Надзорен съвет НОИ Подал встъпителна декларация през 2016 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежаван лек автомобил "Мицубиши Паджеро".
17 Мариела Стоянова Стоянова Член на ръководен орган на политическа партия ПП "Земеделски народен съюз" Подала встъпителна декларация през 2016 г. Не е декларирала данни за съпруга - притежавани дялове в "МАРИКОМ" ЕООД, гр. София, впоследствие отчуждени.
18 Мария Нешева Влаева Член на контролен орган на политическа партия ПП "Земеделски народен съюз" Подала встъпителна декларация през 2016 г. Не е декларирала данни за съпруга - притежавани дялове в "ТЪРГОВИЯ-ИНВЕСТ" ООД, гр. Панагюрище.
19 Милчо Костадинов Милев Заместник - кмет Община Приморско Подал финална декларация през 2016 г. Не е декларирал за себе си и съпругата солидарно задължение по инвестиционен кредит в размер на 880 000 лв., в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху два броя курортни, туристически сгради с площи от 630 кв.м. и от 194 кв.м. в гр. Китен, общ. Приморско, собственост на юридичекото лице.
20 Недялка Тошкова Иванова Член на контролен орган на политическа партия ПП "ВМРО - Българско национално движение" Подала встъпителна декларация през 2016 г. Не е декларирала данни за съпруга - притежавани 1/6 ид.ч. от земеделска земя с обща площ от 51,880 дка в с. Родопи, общ. Хасково, както и еднофамилна жилищна сграда на два етажа с площ от 99 кв.м., ведно с мазе от 99 кв.м. и таванско помещение от 99 кв.м. в гр. Хасково.
21 Офелия Гарабед Киркорян-Цонкова Заместник - председател Патентно ведомство Подала встъпителна декларация през 2016 г. Не е декларирала данни за съпруга - притежавани дялове в "ПАЗАРНИ РЕШЕНИЯ" ЕООД, гр. София.
22 Радко Тодоров Влайков Извънреден и пълномощен посланик МВнР - посолство на Република България в Белград, Република Сърбия Подал встъпителна декларация през 2016 г. Не е декларирал 1/2 ид.ч. от дворно място с площ от 735 кв.м. в гр. София и притежавани дялове в "АСПАРУХ ТУРС" ООД, гр. София.
23 Радослав Иванов Иванов Главен секретар Агенция по заетостта Подал финална декларация през 2016 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавано право на строеж за построяване на апартамент с площ 63,84 кв.м. в гр. София.
24 Сиво Петров Сивов Член на ръководен орган на политическа партия ПП "Движение за социален хуманизъм" Подал встъпителна декларация през 2016 г. Не е декларирал лизингово задължение за придобиване на лек автомобил "Мицубиши Аутлендър".
25 Спиридон Георгиев Качански Заместник - кмет Община Кочериново Подал финална декларация през 2016 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани дялове в "АНЕЛ - 63" ЕООД, гр. Кочериново.
26 Стефан Йорданов Послийски Член на ръководен орган на политическа партия ПП "ВМРО - Българско национално движение" Подал финална декларация през 2016 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани дялове в "К и Н Еко Енержи" ООД, с. Хвойна, общ. Чепеларе.
27 Стефан Пасков Стефанов Член на контролен орган на политическа партия ПП "Земеделски народен съюз" Подал встъпителна декларация през 2016 г. Не е декларирал притежавани 1/2 ид.ч. от поземлени имоти - полска култура с обща площ от 15,18 дка в с. Струпец, общ. Сливен, както и 1/2 ид.ч. от овощна градина с площ от 6,497 дка в с. Струпец, общ. Сливен.
28 Тодор Стоянов Атанасов Член на контролен орган на политическа партия ПП "Комунистическа партия на България" Подал встъпителна декларация през 2016 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани ниви с обща площ от 52,902 дка в с. Церовец, общ. Иваново.
29 Цветан Иванов Миньовски Член на ръководен орган на политическа партия ПП "Движение за социален хуманизъм" Подал встъпителна декларация през 2016 г . Не е декларирал притежавани: широколистна гора с площ от 4 дка в с. Скравена и нива с площ от 0,546 дка в с. Трудовец, общ. Ботевград.
30 Цветан Цветанов Петков Заместник - директор ОДМВР - Габрово Подал встъпителна декларация през 2016 г. Не е декларирал притежавана нива с площ 2,699 дка в с. Шумата, общ. Севлиево.
31 Юлишка Стойнева Харизанова Член на ръководен орган на политическа партия ПП ЗС "Александър Стамболийски" Подала встъпителна декларация през 2016 г. Не е декларирала притежавани ид.ч. от ниви с обща площ от 12,99 дка в с. Ребро, общ. Брезник.
Гласувай:
4
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: chavdar01
Категория: Политика
Прочетен: 3124653
Постинги: 2576
Коментари: 5507
Гласове: 4757
Архив
Календар
«  Юни, 2021  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930